Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza funkcjonalna
Diagnoza funkcjonalna jest całościową oceną funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju w odniesieniu do wieku rozwojowego. W naszej Poradni przebiega ona w kilku etapach, uczestniczą w niej: psycholog, pedagog, neurologopeda oraz psychoterapeuta psychodynamiczny. Badanie oparte jest o wystandaryzowane narzędzia, metody opracowane przez naszych specjalistów, wywiad z rodzicami i dzieckiem oraz obserwację.  Na państwa życzenie opracowujemy pisemną opinię.