Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna:

Dotyczy oceny gotowości do nauki oraz opanowania podstawowych umiejętności szkolnych.

Jeśli Twoje dziecko przejawia któryś z niepokojących objawów:

 • niechęć do nauki
 • niepowodzenia edukacyjne
 • trudności w nauce czytania, pisania lub matematyki
 • unikanie szkoły
 • trudności w relacjach z rówieśnikami
 • nadruchliwośc, impulsywaność, trudności w koncentracji uwagi
 • zachowania niepożądane (agresywne, aspołeczne)
 • konflikty z prawem

umów się na konsultację ze specjalistą.

W naszym Ośrodku prowadzimy:

 • diagnozę gotowości szkolnej
 • ocenę poziomu kluczowych wiadomości i umiejętności szkolnych na różnych poziomach edukacji 
 • diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się: dysleksji, dysortografii, dysgrafii  czy dyskalkulii 

Po każdym badaniu na życzenie klienta opracowujemy pisemną opinię.