Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez również  prof. Martę Bogdanowicz. Inspiracją do podjęcia pracy były nieliczne informacje o metodzie Le Bon Départ.

METODA DOBREGO STARTU

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez również  prof. Martę Bogdanowicz. Inspiracją do podjęcia pracy były nieliczne informacje o metodzie Le Bon Départ.

Ćwiczenia MDS są wskazane dla dzieci przygotowujących się do pisania i czytania natomiast niezbędne w przypadku dzieci z  ryzyka dysleksji oraz osób o opóźnionym rozwoju psychoruchowym niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.

Wyrównanie dysharmonii rozwojowych dzieci z ryzyka dysleksji skutecznie zapobiega powstawaniu niepowodzeń szkolnych lub je minimalizuje.

W przypadku dzieci  o opóźnionym rozwoju MDS służy rozwijaniu aktywności umysłowej, usprawnianiu psychomotoryki, a tym samym lepszym funkcjonowaniu w środowisku rówieśniczym i szklonym.

 

Metoda Dobrego Startu jednocześnie rozwija  funkcję:

¨     wzrokowe

¨     słuchowo- językowe

¨     dotykowo- kinestetyczne

¨     motoryczne

Wymienione  powyżej funkcję uczestniczą w złożonych czynnościach czytania i pisania.  (Bogdanowicz,1999)

 

Bibliografia

  1. Bogdanowicz M. „ Metoda Dobrego Startu” (WSiP,, Warszaw 1999)

 

Prof. Marta Bogdanowicz

Jest psychologiem  klinicznym dziecięcym, profesorem w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.  Jest założycielką, wieloletnią przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, była wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych