Metoda Rchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego została stworzona przez Weronikę Sherborne, angielską nauczycielką tańca i ruchu w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi.

METODA RUCHU ROZWIAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Metoda Ruchu Rozwijającego została stworzona przez Weronikę Sherborne, angielską nauczycielką tańca i ruchu w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi.  W Polsce od lat tą metodą zajmuje się prof. Marta Bogdanowicz i mgr Dariusz Okrzesik. Nazwa metody -  Ruch Rozwijający  odzwierciedla jej  główne założenia a mianowicie:

  • Rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas rzeczywistości
  • Usprawnianie ruchowe
  • Dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku

 Metoda Ruchu Rozwijającego stosowana jest przede wszystkim w celu:

  • wspomagania  rozwoju psychoruchowego dzieci
  • w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie

Jednak możliwości korzystania  z niej są praktycznie nieograniczone.

 (Bogdanowicz, Okrzesik 2011)

Udział w zajęciach prowadzonych MRR wpływa stymulująco na rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy dziecka. ( Bogdanowicz, Kasica, 2003).

Bibliografia:

  Bogdanowicz M., Okrzesik D. „Opis i planowanie zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” (Wydawnictwo Harmonia, 2011)