Pomoc psychopedagogiczna dla rodziców

Konsultacje mają na celu rozpoznać problem z jakim zgłasza się rodzic w szerokim kontekście generacyjnym, zrozumieć dylematy rozwojowe dzieci młodzieży, ich potrzeby, emocje oraz postawy oraz wskazać właściwe działana dostosowane do danej sytuacji.

Psychoedukacja rodziców i opiekunów (grupowa i indywidualna) to zespół oddziaływań mających na celu: przekazanie rodzicom niezbędnej wiedzy na temat cech różnych problemów rozwojowych dzieci i młodzieży, rozmaitych zależności pomiędzy funkcjonowaniem psychiki a chorobą, pomiędzy patomechanizmami a zaburzeniami, ukazanie, jakie cechy naszej osobowości i mechanizmy zachowaniasprzyjają zakłóceniom zdrowotnym, uczenie efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i emocjami, kształtowanie umiejętności psychologicznych (z zakresu budowania kontaktu, rozwiązywania konfliktów, rozumienia problemów dzieci i młodzieży), umiejętności wychowawczych (np. podejmowanie odpowiednich w danej sytuacji interwencji wychowawczych).

Spotkania psychoedukacyjne odbywają się również z rodzicami, którzy mają dzieci (osoby nieletnie) w relacji terapeutycznej. Prowadzi je wówczas inny psychoterapeuta, by nie zakłócać procesu terapii, nadwerężać zaufania i nie narażać się na zdradę tajemnicy spraw powierzonych podczas sesji terapeutycznych (wyjątek stanowi kwestia zagrożenia życia i zdrowia).

Spotkania wspierające  mają na celu pomóc członkom rodziny przejść przez sytuacje kryzysu życiowego oraz trudne zdarzenia losowe.

Mediacje rodzinne pomagają członkom rodziny rozwiązywać konflikty i sytuacje sporne. Nie można uznać ich ani za formę psychoterapii, ani porady psychologicznej czy pedagogicznej. Są oparte na zasadzie realności i zastanych faktach, głównym tematem rozmów jest terażniejszość. Mediator jako osoba bezstronna stara się pomóc osobom w konflikcie znaleźć najlepsze rozwiązanie dla danej sytuacji. Dyskusja prowadzona jest tak by zwrócić uwagę na problem nie zaś na emocje towarzyszące uczestnikom sporu, które zazwyczaj są bardzo trudne i nie pozwalają na poszukiwanie rozwiązań. Mediacje rodzinne są szczególnie przydatne w sytuacji rozstania, rozwodu, separacji, ustaleń porozwodowych oraz innych kryzysów w rodzinie.