Terapia grupowa dzieci i młodzieży

Praca w grupie daje przestrzeń do poznawania siebie, poznania siebie w relacji z innymi, przeglądania się w oczach rówieśników, a nie tylko rodziców. Możliwość uzyskiwania informacji zwrotnych na swój temat pozwala dostrzegać pewne cechy na które nie zwróciliśmy uwagi, a inni je doceniają dzięki czemu mamy lepsze rozumienie siebie i samopoczucie.

Terapia grupowa przezaczona jest zwykle dla dzieci i młodzieży borykających się z  problemami w sferze interpersonalnej, np. wycofanie społeczne, nieśmiałość, kłótliwość, nadmierna rywalizacja, zachowania buntownicze, lęk społeczny, zachowania agresywne wobec rodziców itp.