Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna

Dziecko jest odrębną osobą, którą należy traktować indywidualnie i z szacunkiem.
Nawiązanie pozytywnego kontaktu z dzieckiem i zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa jest najważniejszym warunkiem rozpoczęcia terapii.
Znajomość możliwości rozwojowych, mocnych stron i zainteresowań dziecka jest kluczem do właściwego zaprogramowania terapii.
Zadaniem terapeuty jest takie wspieranie dziecka w rozwoju, by osiągnęło ono jak największą samodzielność.
Nie ma takiej jedynej metody terapii, która byłaby właściwą dla każdego dziecka. Dlatego korzystamy z elementów różnych metod, które pozwalają indywidualnie i całościowo spojrzeć na dziecko i wybrać odpowiednie dla niego formy terapii.
Problemy komunikowania się dzieci mają ogromny wpływ na możliwość prowadzenia z nimi skutecznej edukacji. W konsekwencji ograniczają im szansę na choćby częściowo samodzielne dorosłe życie. W oczywisty sposób wpływają na kształtowanie się ich poczucia tożsamości oraz relacji z otoczeniem. Dlatego tak bardzo ważne jest podjęcie jak najwcześniej oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na rozwój komunikacji.
Chcąc wychodzić naprzeciw oczekiwaniom każdego pacjenta mamy do zaoferowania dokładną terapię zaburzeń mowy.
Jesteśmy przygotowani do pracy z każdego rodzaju problemem z zakresu zaburzeń komunikacyjnych.

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży przejawiających:

- specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka (w tym: specyficzne zaburzenia artykulacji, zaburzenia ekspresji mowy, zaburzenia rozumienia mowy, zespół Laudau - Kleffnera oraz inne zaburzenia rozwoju mowy i języka),

 - upośledzenie umysłowe,

- całościowe zaburzenia rozwoju (w tym: dzieci ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera, Zespół Retta),

- zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynającego się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym (w tym: mutyzm wybiórczy, tiki głosowe, jąkanie się, mowa bezładna) - we współpracy z psychoterapeutą

Zapraszamy do naszej poradni w celu:

- korekty wad wymowy
- stymulowania rozwoju mowy
- terapii opóźnionego i nie zakończonego rozwoju mowy
- wspomagania rozwoju komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze   spektrum autyzmu
- terapii w dyzartrii, alalii, oligofazji
- wspomagania rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Pod szczególną opieką logopedy już od pierwszych tygodni życia powinny znaleźć się wcześniaki, dzieci ze zdiagnozowanymi wadami anatomicznymi, z wadami genetycznymi, czy też dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Częst występuje u nich nieprawidłowe napięcie mięśniowe języka, warg, podniebienia, policzków.
Oto trudności występujące u niemowląt mogące spowodować zaburzenia mowy:

- kłopoty ze ssaniem
-  mocny i zbyt długo utrzymujący się odruch kąsania
-  nieumiejętność żucia i połykania
-  nadmierny lub osłabiony odruch gryzienia
- niezdolność warg do całkowitego zamknięcia się
- ograniczenia ruchu języka
- nieustanne otwarcie ust i wysuwanie języka
 - brak lub słaba koordynacja ruchowa języka i warg
- zbyt duża wrażliwość tylnej części języka i tylnej ściany gardła    (łatwość dławienia się i występowania odruchu wymiotnego), lub też brak odruchu wymiotnego
- nadmierne ślinienie się.