Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna:

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży przejawiających:

- specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (w tym: specyficzne zaburzenia czytania, specyficzne zaburzenia analizy dźwiękowo - literowej, specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych oraz mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych)

- zespoły nadpobudliwości ruchowej (w tym: zaburzenia aktywności i uwagi oraz hiperkinetyczne zaburzenia zachowania)

- upośledzenie umysłowe

- całościowe zaburzenia rozwojowe (w tym: dzieci ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera, Zespół Retta).

Nasza poradnia proponuje:

  • indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (dla dzieci młodszych)
  • indywidualne przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego (dla dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, w tym także odroczonych od realizacji obowiązku szkolnego)
  • terapia dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji
  • indywidualna terapia specyficznych trudności w uczeniu się: dysleksji, dysortografii, dysgrafii czy dyskalkulii
  • treningi umiejętności społecznych